Internetcommissie:

De commissie die deze site beheert bestaat uit:

Ria Klessens- de Lepper –  Tel. 040- 25227730; E-mail: jmklessens@onsbrabantnet.nl

Wim Santbergen –  Tel. 040- 2048925; E-mail: santbergen@xs4all.nl

Willem Pero – Tel. 040- 2018444; E-mail: willem.pero@chello.nl

Mark de Jong Tel. 040-2061151/06-21552883; E-mail: mark@markthings.nl

Voor vragen opmerkingen, aanvullingen, sponsormogelijkheden etc. kunt u met een van ons contact opnemen.