Piet van Limpt… na zoveel jaren nog een echte ‘Liefhebber’.

Op 7 februari 2014, in het bijzijn van zijn vrouw Greet, is Piet van Limpt gehuldigd en benoemd tot erelid van onze vereniging.

Hieronder zijn verhaal.

Piet is geboren in het duivendorp Reusel en door zijn vader, die lid was van “De Luchtbode”, al vroeg besmet met het duivenvirus.

IMG_0949

Piet aan het woord:
“Ik leerde in Reusel met mijn vader het mooie en leuke van de duivensport kennen en heb dit mijn verdere leven met me meegedragen. Toen ik volwassen werd ben ik naar Best verhuisd en daar ben ik zelfstandig met duiven gaan spelen.

Ik begon met duiven van mijn vader (Klaksoort), duiven van plaatsgenoot A.v.Kollenburg en van Wout Smeulders uit Nuenen.

Dit ging enkele jaren redelijk goed, tot na enige tijd de dokter bij mij de zo gevreesde duivenmelkerslong constateerde en ik werd genoodzaakt mijn hobby op te geven. Hok en duiven werden overgenomen door clubgenoot A. v. Kollenburg.

Een paar jaar later deed zich de gelegenheid voor het ouderlijk huis van mijn vrouw Greet in Dommelen te kopen, dus verhuisden wij in 1977 naar Dommelen. Hier had ik een grote tuin en al vlug werd ik lid van de duivenvereniging in Valkenswaard. Schafte weer enkele duiven aan en met behulp van een stofhelm lukte het mij aardig om op mijn manier weer met duiven om te gaan.
Door voorzitter Sjef Sanders werd ik al spoedig benaderd om in het bestuur te komen en heb daarin toegestemd. Na enkele bestuursvergaderingen werd mij gevraagd de taak van penningmeester van Harrie Boogers over te nemen. Ik heb dat aangenomen op voorwaarde, dat ik met mijn duivenlongen geen werkzaamheden zou hoeven te verrichten in het bijzijn van duiven. Dit kon geregeld worden en op deze manier kon ik me toch nuttig maken voor de vereniging. Helaas begonnen mijn longen na enige tijd weer te protesteren en moest ik voor de 2e keer afstand doen van mijn duiven. Door mijn penningmeesterschap bleef ik toch nog nauw betrokken bij de duivensport.
Intussen zijn onze vereniging en zustervereniging “de Luchtreizigers” samengegaan en hebben samen een prachtig clublokaal neergezet.

Na enkele jaren was bij mij de drang om weer enkele duiven aan te schaffen zo sterk geworden, dat ik voor de derde keer een poging waagde. Deze keer lukte het mij wonderwel beter en draaide ik met de Vitesse-, Midfond- en Jonge duivenvluchten mijn spelletje behoorlijk mee. Fijne tijd gehad toen. Een van de prijzen waar ik toch wel trots op ben is de Superstar van de maand juni-juli Vitesse 2011 bij de Gouden Duif.

Toen ik in 2013, wegens ziekte, mijn duiven niet meer zelf kon verzorgen, heeft mijn vrouw Greet nog maanden lang samen met clubgenoot Frans Smulders belangeloos mijn duiven verzorgd.Grote waardering hiervoor!! Na het vliegseizoen in oktober kwam toch de dag dat ik alle duiven heb weggedaan. Frans heeft dat voor mij prima opgelost, zonder ook maar een duif te hoeven doden.
En toch heb ik nog niet alle hoop opgegeven. Ik had namelijk voor 2014 nog 20 ringen besteld om als het meezit komende zomer met wat jonge duivenvluchten te kunnen meedoen. Verschillende sportieve clubgenoten hebben voor mij jonge duiven geringd. Mocht deze poging niet lukken, dan heb ik in ieder geval het gevoel dat ik mijn duivencarrière waardig heb afgesloten”.

Piet heeft onlangs zijn baantje als penningmeester overgegeven aan Ad van Lieshout. Deze functie heeft Piet 36 jaar in alle tevredenheid en punctueel uitgevoerd, waarvoor hij op 7 februari 2014 in het bijzijn van zijn vrouw Greet is gehuldigd en benoemd is tot erelid van onze vereniging. Piet nogmaals namens alle leden bedankt.

 Wim Santbergen- 23 maart 2014