Jaarvergadering DV Valkenswaard vrijdag 2 februari 2018

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarvergadering van Duivenvereniging Valkenswaard.
Deze vergadering wordt gehouden op vrijdag 2 februari 2018 in ons clublokaal.
Aanvang 20.00 uur.

1.Opening voorzitter.
2.Goedkeuring besluitenlijst najaarsvergadering gehouden op 17 november 2017.
3.Jaarverslag penningmeester en financieelverslag activiteitencommissie.
4.Verslag kascommissie door : B. van Dijk, W. Pero en Rik Damen.
5.Benoeming kascommissie aftredend B. van Dijk.
6.Verkiezing bestuur statutair aftredend en herkiesbaar J. Habraken, W. Santbergen en
F. Verbaandert, niet herkiesbaar J. Kwinten . Het bestuur stelt voor als nieuw
bestuurslid M. de Jong.
Nieuwe kandidaten voor het bestuur kunnen zich schriftelijk voor 25 januari 2018
opgeven bij de secretaris.
7.Mededelingen npo,afdeling, cce, vereniging.
8.Mededelingen activiteitencommissie.
9.Rondvraag
10.Sluiting

 

Namens bestuur Duivenvereniging Valkenswaard
J. Kwinten secr.

mark

Leave Comment