Poule-regels en Prijsverdeling CCE

logoduif_kleur

Deelnamekosten:

  • vrachtkosten zie gegevens afd. Oost-Brabant
  • inlegkosten € 0,10 per duif, waarvan € 0,05 t.b.v. CCE
  • onkosten per duif op zowel Zuiderkempen , NPO als Nationaal concours  € 0,10 per duif per concours.

Het poulen geschiedt AANEENGESLOTEN, in volgorde van getekende.

Kolom 3 wordt gebruikt voor CCE-concoursen (poules 9-10-13-16 en 17)

Kolom 8 wordt gebruikt voor MFC-afdelingsconcoursen

Kolom 8 wordt gebruikt voor ZK-afdelingsconcoursen

Kolom 9 wordt gebruikt voor Nationale concoursen (NPO)

Poulen in CCE

Poule 9   : 1:10 kosten € 5,00 per duif,  uitkering € 50,00 per duif

Poule 10 : Jackpotpoule kosten € 1,00 per duif, uitkering gehele bedrag op de eerste duif van de uitslag, die gezet is voor deze poule en die een prijs wint waarbij het prijsnummer gelijk is aan het getekende-nummer van de betreffende duif op de inkorfstaat

Poule 13 : HWH (Heeft-Wie-Heeft) kosten € 0,10 per duif, uitkering 1e € 25,00 en opvolgers € 10,00

Poule 16 : SP3 (Lichtstadpoule)  kosten € 0,50 per duif, uitkering in prijzen van € 50,00 en rest

Poule 17 : Reserve B (Extra Hoofdprijs) kosten € 0,50 per serie van twee bij elkaar horende duiven, de 1e en 2e getekende vormen een serie evenals bijvoorbeeld de 5e en 6e, uitkering 1e € 50,00 en opvolgers € 25,00, hierbij geschiedt de uitkering in volgorde van de hoogste totaalsnelheid van de duiven waaruit de serie bestaat.

Alle overige poule-mogelijkheden (zoals vermeld op de poulebrief), zijn met ingang van 1-1-2014 vervallen.