Supertrio

Zoals tegenwoordig vele duivenverenigingen kampt ook onze verenigingen met vergrijzing. Dit onomkeerbare proces stelt ons voor steeds meer problemen, denk b.v. maar aan het laden van de manden en het bemannen van de diverse commissies.

Gelukkig is er een onderdeel van de werkzaamheden waar wij kunnen terugvallen op jeugdig talent, die dat werk ook nog eens graag doet en die jongens wil ik hierbij speciaal in de spotlights zetten.

Supertrio

 

Allereerst is dat Rik Damen, die op bijna alle vitesse/midfondvluchten de computer bedient en dat ook nog eens snel en foutloos doet.

Vervolgens Bram Kwinten die alle prints kopieert en ervoor zorgt dat alle bescheiden tijdig bij de concourspenningmeester worden afgeleverd, zodat iedereen snel na het inkorven kan afrekenen.

Tenslotte Niels Kwinten die continu pendelt tussen inmandlokaal en computerruimte om de poulebrieven en klokjes op te halen en in de goede volgorde te plaatsen. Hierdoor kan er snel en efficiënt doorgewerkt worden.

Jongens, namens alle leden van harte bedankt voor dat vele werk dat jullie ons uit handen neemt.

 

Leave Comment