logo zluZLU Commissie:

 

Voorzitter:                   Willem Pero
Secretaris:                   Jan Habraken
Penningmeester:   Frans Verbaandert
Lid:                             Frans Jansen

Centrumleider:

Frans Verbaandert
Vvan Vroonhovenlaan 47
5503 CN Veldhoven

Tel: 040-2535831 / 06-22250273

Meldpost ZLU: Henk Tijdens 040-2076045

Het ontstaan van de ZLU commissie Valkenswaard:

In 2012 werd, ten gevolge van het opheffen van het ZLU inkorflokaal Bladel, gestart met het inkorven in ons lokaal.

Alvorens hiertoe over te gaan werd eerst gestart met een vergadering, waarop alle fondliefhebbers waren uitgenodigd teneinde voldoende vast te stellen of er genoeg animo was, maar ook of we alle commissies konden bemannen. Dit bleek geen problemen op te leveren.

Uit de aanwezige leden werd een werkgroep geformeerd die het hele gebeuren zou gaan organiseren. Deze werkgroep bestaat uit Willem Pero, voorzitter, Jan Habraken, secretaris, Frans Verbaandert, penningmeester en concoursleider en Frans Jansen als vertegenwoordiger van het dagelijks bestuur van de vereniging.

Om te kunnen inkorven dienden een aantal faciliteiten geregeld te worden. Omdat, ter beveiliging van de internationale concoursen, naast het elektronisch constateren ook elke duif 2 gummiringen omkrijgt, diende het rekenprogramma, dat wij normaal gebruiken, te worden uitgebreid met ZLU-Rekenaar. Omdat ook leden buiten de CCE bij ons komen inkorven moest ook het afdelingsledenbestand worden ingevoerd.

ZLU instructies
Voor wat betreft het inkorven hanteert de ZLU heel duidelijke inkorf instructies, die ons jaarlijks worden toegezonden. Aan ons de taak om deze instructies uit te voeren en de deelnemende liefhebbers in kennis te stellen van de instructies m.b.t. het constateren, melden e.d. Hiertoe heeft Frans Verbaandert een flyer gemaakt, die bij het inkorven wordt uitgereikt.

Gelukkig gingen de meeste sponsoren, die al in Bladel deze vluchten sponsorden mee naar ons lokaal en konden wij zelfs een aantal nieuwe sponsoren aantrekken.

Sponsors
De hoofdsponsor is Sportblad De Duif/Jan Hermans/Rob Hoekstra. De sub-sponsoren zijn  Duivensportcentrum Eindhoven/A.Voorjans, Bakkerij de Proost en R & A van Eijndhoven Stucadoorsbedrijf. Door hun bijdrage kan er op elke vlucht een aantal gratis prijzen vervlogen worden, waarbij is vastgelegd dat elke deelnemer slechts 1 sponsorprijs per vlucht kan winnen.

Voorts wordt elke vluchtwinnaar in de gelegenheid gesteld om op onze kosten een professionele foto van de winnende duif te laten maken, welke op de kampioenen huldiging wordt uitgereikt.

Kampioenschappen
Qua kampioenschappen is gekozen voor een kampioenschap aangewezen 2, een onaangewezen kampioenschap en een duifkampioenschap waarvoor de 2 beste prestaties per duif tellen. Van elk onderdeel worden 3 kampioenen gehuldigd.

Daarnaast wordt op Barcelona gestreden om de Barcelona cup.  Inleg 2 euro per deelnemer. Winnaar is degene die het eerst zijn 1e of 2e getekende op de uitslag heeft. Er worden 3 winnaars gehuldigd.

Om onze kosten te dekken wordt een inleg van 50 cent per duif berekend.

Er vindt jaarlijks een afzonderlijke kampioenen huldiging plaats.